Pozycjonowanie stron internetowych

Pozycjonowanie stron internetowych to każde działanie zmierzające do większego obdarzenia zaufaniem stron internetowych przez roboty internetowe.